keskiviikko 9. huhtikuuta 2014

Kuinka suomalais- ja korealaisnuorten mediataidot poikkeavat toisistaan?

Mediakasvatusseura tekee vertailevaa selvitystä suomalaisten ja korealaisten nuorten mediataidoista ja median käytöstä. Nyt he etsivät 15–25-vuotiaita nuoria arvioimaan omia mediataitojaan. Mielenkiintoista, vastatkaa ihmeessä!

Jos olet noin 15–25-vuotias, vastaa kyselyyn 21.4 mennessä. Kyselyyn vastaamalla autat ymmärtämään paremmin nuorten ajatuksia ja näkemyksiä, jotka liittyvät median käyttöön. Sama kysely toteutetaan myös Etelä-Koreassa kevään 2014 aikana.

Kyselyyn vastataan täysin nimettömänä. Kyselyä tekee Mediakasvatusseura ry ja tuloksia analysoi sosiaalipalveluiden opiskelija Sol Baek, joka tekee aiheestaan opinnäytetyötä Laurea-ammattikorkeakouluun. Kyselyn keskeiset tulokset julkaistaan jo tänä keväänä suomeksi, englanniksi ja koreaksi osoitteessa www.mediakasvatus.fi.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Linkki kyselyyn on https://www.surveymonkey.com/s/FYSKGW2

Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Mediakasvatusseuraa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaamme tukee myös jäsenistömme, johon kuuluu mm. järjestöjä, yrityksiä, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita ja eri alojen opiskelijoita ympäri Suomen.

Lue lisää www.mediakasvatus.fi/seura