maanantai 30. kesäkuuta 2014

Lapset oppivat mediataitoja 4H-kerhossa

Tiedote 26.6.2014, julkaisuvapaa

Digitaaliset pelit, älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat läsnä yhä nuorempien lasten arjessa. Mediamaailmassa tarvitaan kuitenkin muutakin kuin vain teknisiä käyttötaitoja. 4H:n uudessa Me mediassa -kerhossa alakouluikäiset lapset pääsevät tekemään mediaa itse ja oppivat samalla turvallisia mediataitoja. 

Me mediassa -kerho keskittyy sähköiseen mediaan, kuten blogeihin, digitaalisiin peleihin, valokuvaamiseen ja videoihin. Kerhossa tehdään mediaa yhdessä: otetaan valokuvia, kuvataan videoita ja kirjoitetaan.
Kerhon tavoitteena on tukea ja opastaa lapsia turvalliseen ja toiset huomioivaan median käyttöön.
– Tänä päivänä kuka tahansa voi toimia sisällöntuottajana vaikkapa pitämällä omaa blogia. Kerhossa lapset oppivat, millaisia asioita pitää huomioida, kun julkaisee verkossa esimerkiksi valokuvia itsestä tai kavereista, Orimattilassa Me mediassa -pilottikerhon ohjaajana toiminut Miila Sandberg kertoo. 

Me mediassa -teemakerho on osa Suomen 4H-liiton Yhdessä verkkoon! -hanketta. Opetus ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa kehitetään 4H-järjestön mediakasvatusmallia vastaamaan nykyaikaista osallistavaa verkkomaailmaa. Valmiin kerhomateriaalin tuottamisen lisäksi hankkeen aikana mm. koulutetaan lasten kanssa työskenteleviä toimihenkilöitä ja vapaaehtoisia.

Suomen 4H-liitto on julkaissut oppaan Me mediassa -kerhon ohjaajille. Oppaan verkkoversio on kaikkien kiinnostuneiden ladattavissa Suomen 4H-liiton verkkosivuilla osoitteessa www.4h.fi/kerhot/kerhonohjaajille/ohjaajan_oppaat.

4H-järjestön kerhotoiminnan perustana on tekemällä oppimisen käytännönläheinen pedagogiikka. Erilaisia 4H-kerhoja on Suomessa kaiken kaikkiaan yli 2 600 ja niitä ohjaa noin 3 000 koulutettua vapaaehtoista.

Kuva: Sanna Korhonen
Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
hankevastaava Jutta Setälä,
jutta.setala(a)4h.fi,
044 783 0323

maanantai 9. kesäkuuta 2014

Iloisia uutisia

Tänään julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön lasten ja nuorten mediakasvatukselle myöntämät tuet. Tukia myönnettiin yhteensä 770 000 euroa. Suomen 4H-liiton Yhdessä verkkoon! -hanke on yksi tuen saajista.

Avustusta myönnettiin 14 valtakunnalliselle mediakasvatushankkeelle. Määrärahan avulla tuetaan mediakasvatuksen kehittämistä eri toimialoilla sekä mediakasvatusta koskevien toimintamallien ja menetelmien levittämistä.

Yhdessä verkkoon! -hanke sai tukea 55 000 euroa, jollaan tullaan toteuttamaan mm. erilaisia koulutuksia lasten parissa toimiville sekä mediakasvatusmateriaaleja. Erityisuuret onnittelut myös Ampun 4H-yhdistykselle, jonka hanke sai myös tukea 30 000 euroa. Ampun yhdistys on yksi viidestä Yhdessä verkkoon! -hankkeen pilottiyhdistyksestä. Aivan upeaa, että into mediakasvatukseen leviää 4H-kentällä.


Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on Lapset ja media -ohjelma, jota toteutetaan osana audiovisuaalista kulttuuripolitiikkaa. Ohjelman tarkoituksena on lasten mediakasvatuksen ja medialukutaidon edellytysten luominen sekä ja turvallisen mediaympäristön puitteiden kehittäminen. Lapset ja media- määräraha on kohdennettu erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten mediakasvatuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.


Tästä on mahtava jatkaa!

Kuvitus: Myra Henriksson